PROJEKTY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
• Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie: konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i tradycyjnych murowanych

Dodatkowo:
• Sprawowanie bez ograniczeń kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
• Projektowanie dróg wewnętrznych, dojazdowych(D), lokalnych(L), zbiorczych(Z)
• Projektowanie jednoprzęsłowych mostów, wiaduktów, estakad i kładek do 20m
• Sporządzanie projektów zagospodarowania działki i terenu w zakresie specjalności
PROJEKTY BUDOWLANE PEŁNOBRANŻOWE
Bazując na własnym doświadczeniu i potencjale projektowym oraz firm współpracujących wykonujemy pełne opracowania projektowe we wszystkich stadiach (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) w zakresie:
• Architektura
• Konstrukcja
• Instalacje elektryczne
• Instalacje sanitarne: wod-kan, gaz, ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja
• Place i drogi
• Zagospodarowanie terenu
Realizacja 2010(c)
SZEMRAJ - PROJEKT
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
DARIUSZ SZEMRAJ
www.szemraj.com.pl